Monica Gustafsson Lidebring,

leg sjukgymnast/fysioterapeut, psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi

Utbildningar:

leg fysioterapeut 1981

Bobatutbildning, behandling av neurologisk sjuka patienter, 1985

Idrottsmedicin steg I – III, 1990-2005

MTT, Medicinsk Träningsterapi, 1990

OMT, Ortopedisk Manuell Terapi steg II, diagnostik och behandling av smärta och andra symptom orsakade av skador och sjukdomar i rörelsesystemet samt prevention, 1990

Mc Kenzie, Diagnostik och behandling av nacke och rygg, 1991

Akupunktur, 1992

OMI, Ortopedisk medicin, diagnosticering och behandling av rörelseapparatens mjukdelar, 1993

KBT, Psykoterapi, Kognitiv Beteende Terapi, Steg I, 2009