Lundagymnasterna arbetar med information och undervisning för att öka förståelsen för uppkomst/orsak samt hantering av belastningssjukdomar och skador. Naturligtvis är rehabilitering en stor del i mitt arbete. Jag erbjuder Dig behandling som erfaren och specialutbildad sjukgymnast/fysioterapeut, med hjälp av:

Mina behandlingsmetoder!

AKUPUNKTUR: Jag använder mig av akupunktur som en del i min behandlingsarsenal. Akupunktur fungerar som smärtlindring, Ex. på diagnoser där akupunktur oftast har god effekt är tennisarmbåge, migrän eller spänningshuvudvärk, lumbago/ ont i ryggen, värk i nacke och skuldror.

AVSPÄNNING: Kan vara aktuellt vid olika spänningstillstånd. Används som en stresshantering.

AXELINA KONCEPTET:  Specifik träning av olika axel och skulderdiagnoser.

BALANSTRÄNING: Balansen är en färskvara. Tränas den inte, försämras den. Men den är tacksam att träna och Du märker snabbt förbättring.

CIRKULATIONSBEFRÄMJANDE ÖVNINGAR: Används för att förbättra läkningsförmågan vid olika tillstånd av överbelastning.

ERGONOMI samt HÅLLNING: Jag går alltid igenom ergonomi och hållning för att försöka komma tillrätta med orsaken till dina besvär.

INDIVIDUELLT ANPASSADE SULOR:  Jag hjälper Dig som har besvär med fötter, knän eller rygg. Görs alltid till pat. med hälsporre. Kostnad 700 Kr.

JEMS: Bålstabiliserande träning, Joanne Elphinston Movement Systems.

KOGNITIV BETEENDE TERAPI: Jag är utbildad psykoterapeut i Kognitiv Beteendeterapi, så Du kan om Du behöver, få hjälp med verktyg för att kunna hantera svårigheter i livet.

KONDITIONSTRÄNING: Uppträning av konditionen för Dig som varit sjuk på ett eller annat sätt eller som helt enkelt fått försämrad kondition. Alltid för dig som är hjärtopererad.

Mc KENZIE: Behandling för rygg och/eller nacke som värker och/eller ger utstrålande smärtor.

MJUKDELSMOBILISERING:  Används ibland som förberedelse inför annan behandling resp. efter annan behandling.

MTT: Medicinsk Tränings Terapi innefattar doserad träning med dragapparater, redskap, egen kroppsvikt mm.

OMI samt OMT: Ortopedic Medicine International samt Ortopedisk Manuell Terapi. Steg II.  Specifik behandling av leder o mjukdelar.

NERVMOBILISERING: Ibland kan även nerverna behöva bli rörligare. Ex. efter immobilisering i gips.

NMES: Neuromuskulär elektrisk stimulering, används när Du som patient har svårt att hitta en viss muskel under träningen. Det kan t.ex. vara efter en fraktur.

NEUROMUSKULÄR TRÄNING:  Återuppbyggnad av styrka, stabilitet, proprioception, spänst och kondition. Används oftast efter skada och/eller operation av led.

SMÄRTLINDRING: Kan ske med hjälp av bl.a. TENS, Akupunktur och/eller cirkulationsbefrämjande träning.

TEJPNING: Jag tejpar fötter företrädesvis, men även andra leder. Behandling vid hälsporre är tejpning 1 gång/vecka samt individuellt anpassade inlägg, specifik träning och naturligtvis information o instruktioner.

TENS: Smärtlindrande behandling för mjukdelar och/eller leder. Finns även att hyra för hemlån.

TRÄNING: Den stora och viktigaste biten i min behandlingsarsenal. Jag går igenom hemträningsprogram med Dig och jag går igenom styrketräning i träningshallen. Detta som en förberedelse för Dig att komma ut i friskvården. Ibland behöver Du återkomma för träning om Dina besvär är kroniska, men jag arbetar alltid med att Du i perioder ska kunna ta eget ansvar och träna på egen hand, hemma eller i friskvården.

TVÄRA FRIKTIONER: Används då en eller flera muskler och senfästen är överbelastade. Som exempelvis vid tennisarmbåge. Denna typ av behandling får Du lära Dig att utföra själv också.

TÖJNING o STRETCH: Kan behövas om en muskel är så kort att den påverkar omkringliggande leder.

 Används ofta vid behandling av käkledsbesvär.